Quy định Sử Dụng

Điều này liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Napacomp. Người dùng, từ khi đăng ký và sau đăng ký, cần tuân thủ các quy định này.

Thay Đổi Quy Định

Chúng tôi có thể điều chỉnh quy định theo chính sách nội bộ. Thông báo về các thay đổi sẽ được đăng trên trang web https://napacomp.vn/. Những thay đổi này có hiệu lực ngay khi được công bố. Việc sử dụng dịch vụ sau thay đổi được xem là chấp nhận tất cả quy định mới.

Sử Dụng Dịch Vụ

Người dùng đăng ký và sử dụng dịch vụ trên Napacomp được coi là đã tuân thủ quy định và được công nhận đăng ký.

Quản Lý Thông Tin

Sau khi chuyển giao thông tin quản lý dịch vụ, Napacomp không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính chính xác. Napacomp không chịu trách nhiệm pháp lý và không đền bù thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của họ.

Tạm Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ

Napacomp có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại phí khi người dùng vi phạm các điều sau:

  • Sử dụng website vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt là về bản quyền phần mềm, ca khúc.
  • Gửi, tạo liên kết hoặc truyền bá dữ liệu bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, khiêu dâm, xúc phạm pháp luật.
  • Lưu trữ, truyền bá dữ liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  • Phá hoại trang web khác.
  • Sử dụng chương trình làm chậm hệ thống hoặc gây quá tải.
  • Xâm nhập trái phép vào trang web khác hoặc làm ảnh hưởng đến khách hàng khác.
  • Không thanh toán các khoản phí đúng hạn.

Quản Lý Tài Khoản Quản Trị

Người dùng cần bảo mật thông tin tài khoản. Phát hiện truy cập trái phép, lỗ hổng bảo mật, người dùng phải thông báo cho Napacomp ngay lập tức.

Sử Dụng Email

Người dùng chịu trách nhiệm nội dung email gửi từ tài khoản của mình.

Quy Định Chân Trang Website

Các trang web sau khi hoàn thiện được xác nhận bởi dòng chữ “Cung cấp bởi Napacomp” với liên kết về trang chủ của Napacomp và chế độ nofollow ở chân trang.

Trách Nhiệm Khi Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ

Napacomp sẽ hoàn lại tiền nếu ngưng cung cấp dịch vụ do ngưng hoạt động.

Giải Quyết Tranh Chấp, Luật Áp Dụng

Trong trường hợp tranh chấp, hai bên sẽ thực hiện đàm phán hòa giải. Nếu không giải quyết được, vụ án sẽ được đưa ra toà án kinh tế TP.HCM.

Liên Hệ

Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ: